Bezpečnost potravin

Zpravodaj SZPI obhájil loňské vítězství

Vydáno: 28. 4. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 4. 2015.

Zpravodaj Státní zemědělské a potravinářské inspekce obhájil loňské vítězství v soutěži firemních publikací Zlatý středník

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v obrovské konkurenci firemních periodik nejvýznamnějších společností a institucí v ČR získala první místo v kategorii „Nejlepší elektronické periodikum/newsletter“ v profesní soutěži firemních publikací „Zlatý středník 2014“ Oceněným projektem je Zpravodaj SZPI, který v uvedené kategorii zvítězil již podruhé v řadě. Soutěž organizuje třináctým rokem PR Klub a i letos se účastnilo přes sto projektů, ze kterých vítěze jednotlivých kategorií vybírala odborná porota.

Zpravodaj SZPI je médiem pro vnitřní komunikaci úřadu. Jeho obsah vytváří dobrovolníci z řad zaměstnanců pod vedením redakční rady tvořené rovněž dobrovolníky. Přispívají do něj odborníci SZPI různých profesí, tj. inspektoři, metodici, právníci, laboranti i členové vedení. Redakční radu časopisu tvoří zástupci všech regionálních inspektorátů i ústředí SZPI, kteří kompletně zpracovávají nejen textovou, ale i grafickou část periodika, a to na vysoké odborné úrovni. Existence společně tvořeného časopisu významně přispívá k vstřícné atmosféře uvnitř organizace a týmové spolupráci, která se pozitivně projevuje v kvalitě práce pro spotřebitelskou veřejnost.
Zpravodaj vycházel vždy v elektronické formě s důrazem na vyšší efektivitu jeho distribuce mezi zaměstnanci, kteří pracují prakticky v rámci celého území České republiky. Časopis je ukládán na intranetu úřadu, odkud si ho může kterýkoli ze zaměstnanců otevřít nebo vytisknout. Svou roli hraje na druhé straně i úspornost, protože periodikum má jen velmi nízké náklady. Původně vycházel Zpravodaj SZPI jako měsíčník, od roku 2011 vychází jednou za dva měsíce. Jeho objem se pohybuje kolem 40 stran.
Časopis učinil za 12 let své existence významný pokrok nejen po stránce obsahové, ale zejména z hlediska grafického zpracování. Skutečnost, že Zpravodaj SZPI vytvářejí dobrovolníci, kteří zpracovávají texty i grafiku interně a nevyužívají tak služeb externích PR specialistů či grafických studií, podtrhuje o to víc hodnotu získaného ocenění. Je to významný úspěch SZPI, která vedle péče o externí komunikaci, klade dlouhodobě vysoký důraz rovněž na fungující komunikaci v rámci úřadu.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj: SZPI