Bezpečnost potravin

Zpráva z EU – losos chovaný na skotských farmách je zdravotně nezávadný

Vydáno: 22. 1. 2004
Autor:

Spor o zdravotní nezávadnosti lososů chovaných na farmách se rozhořel minulý týden ve Velké Británii souvislosti s výsledky americké studie poukazující na zvýšený obsah karcinogenních toxinů právě u druhů chovaných na farmách.

Minulý týden zveřejnil časopis Science údajně nejúplnější analýzu dat o koncentracích toxinů v lososech. Podle studie jsou koncentrace nebezpečných dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) výrazně vyšší u druhů chovaných na farmách v Evropě a v Severní Americe ve srovnání s volně  žijícími druhy ve vodách Tichého oceánu. Výzkumem se zabýval tým kanadských a amerických vědců z university v Indianě. Studie doporučuje spotřebitelům, aby snížili spotřebu masa z chovaných lososů na max. 50 g za měsíc.
Na základě studie CORDIS (Community Research and Developement Service- Informačního  servisu pro výzkum a vývoj v EU) však s názorem amerických odborníků nesouhlasí komisař pro zdraví a ochranu spotřebitelů D. Byrne. Podle jeho vyjádření souhlasí EK s výsledky šetření  Britského úřadu pro potraviny (FSA), které potvrzují, že hladiny toxických látek v chovaných druzích lososa nepřekračují limity EU. FSA také upozorňuje, že hodnoty obsahu dioxinů a PCB, o kterých se zmiňují Američané, nepřekračují bezpečné hladiny podle EU a Světové zdravotnické organizace. Komisař Byrne zdůraznil, že hodnoty byly určeny na základě výsledků vědeckého výzkumu.  
Zástupci skotských farem pro chov lososů a skotského zpracovatelského průmyslu obvinili americké vědce ze záměrného klamání veřejnosti. Podle Dr. Webstera z firmy Scottish Quality Salmon Američané ignorovali také pozitivní zdravotní účinky, které plynou z konzumace lososů.
Informace o americké studii jsou k dispozici zde zde nebo v češtině zde. Vyjádření FSA je přístupné zde