Bezpečnost potravin

Zpráva WHO o nemocech z potravin

Vydáno: 17. 12. 2003
Autor:

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala novou zprávu týkající se současného stavu alimentárních onemocnění v zemích OECD.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila novou zprávu nazvanou „Současný stav alimentárních onemocnění v zemích OECD“. Nemoci z potravin se objevily v posledních dvou desetiletích jako závažný a narůstající zdravotní a ekonomický problém v řadě zemí. Za příčiny výskytu alimentárních onemocnění jsou považovány především nové patogeny, používání antibiotik v živočišné výrobě a transfer antibiotické rezistence na člověka, BSE a chemická rizika. Odhaduje se, že v USA každým rokem dojde v průměru k 76 mil. onemocnění z potravin, 325 000 osob je hospitalizováno a 5 000 jich zemře. V Anglii a Walesu se ročně vyskytne 2 366 000 případů alimentárních onemocnění, 21 138 hospitalizací a 718 úmrtí. Ve většině zemí OECD se předpokládá výskyt v obdobném rozsahu.  Více informací na internetové adrese
http://www.foodsafetytoday.com