Bezpečnost potravin

Zpráva ÚKZÚZ z úředních kontrol krmivářských podniků v roce 2016

Vydáno: 6. 6. 2017
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ vydal Zprávu z úředních kontrol krmiv v roce 2016.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydal Zprávu z úředních kontrol krmivářských podniků prováděných pracovníky ÚKZÚZ v roce 2016.

V roce 2016 vykonali inspektoři ÚKZÚZ celkem 2186 úředních kontrol krmiv, při kterých bylo zkontrolováno 3245 činností provozovatelů. V rámci úředních kontrol ÚKZÚZ odebral a vyhodnotil celkem 1451 vzorků krmiv. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 128 vzorků (8,8 %).

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock