Bezpečnost potravin

Zpráva ÚKZÚZ: Bazální monitoring zemědělských půd

Vydáno: 14. 12. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva hodnotí výsledky za rok 2019 a za uplynulé cykly (2013, 2007, 2001 a 1995).

Půdní data shromažďovaná ÚKZÚZ jsou výslednicí časově, personálně a profesionálně velmi náročných operací od kvalifikovaných odběrů půd, jejich přípravu pro rozbor, analýzu v laboratoři až po závěrečné vyhodnocení. Ucelený soubor výsledků je hodnotnou databází, která slouží k vyhodnocení půdních vlastností, jejich vývoje a tak napomáhá zabránit případným negativním jevům vedoucím k degradaci půdy.

V první části zprávy jsou hodnoceny výsledky vztahující se k roku 2019, druhá část se zabývá vývojem obsahů přístupných živin na monitorovaných plochách od roku 1995 do 2019. 

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ