Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva o výsledcích národního a koordinovaného monitoringu reziduí pesticidů v potravinách za rok 2018 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Zpráva o výsledcích národního a koordinovaného monitoringu reziduí pesticidů v potravinách za rok 2018

Vydáno: 4.12.2019
Tisk článku
Autor: SZPI
Na monitoringu reziduí pesticidů se podílejí dozorové orgány SZPI, SVS a ÚKZÚZ.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu, se členské státy účastní kontrolního programu Společenství s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu, který je zahrnutý do Víceletého kontrolního plánu pro kontrolu reziduí pesticidů v potravinách v ČR.

Požadavky na provádění koordinovaného monitoringu Unie jsou detailně popsány v příslušném evropském právním předpise, pro rok 2018 v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/660.

V souladu s nařízením č. 396/2005 článek 30 bod 3 mají členské státy povinnost zveřejnit výsledky vnitrostátního monitoringu reziduí pesticidů na internetu.

Obsah

1.           Česká republika

1.1.        Název národního kompetentního úřadu/organizace         

2.           Cíl a plán národního kontrolního programu          

2.1.        Cíl kontrolního programu            

2.2.        Plán kontrolního programu         

2.2.1.     Výběr komodit  

2.2.2.     Počet odebíraných vzorků           

2.2.3.     Analyzovaná rezidua pesticidů    

3.           Nálezy, interpretace výsledků a srovnání s předcházejícím rokem

3.1.        Zjištěné nálezy  

3.2.        Srovnání výsledků s předcházejícím rokem             

4.           Nevyhovující vzorky: možné důvody, překročení akutní referenční dávky a přijatá opatření             

4.1.        Možné důvody překročení MRL u nevyhovujících vzorků  

4.2.        Překročení akutní referenční dávky ARfD

4.3.        Přijatá opatření

5.           Záruka kvality    

6.           Faktory zpracování         

7.           Dodatečné informace

8.           Poznámka o důvěrnosti určitých kontrolních dat předložených reportující zemí   

Poznámky

Použité zkratky

               

Příloha

 

Zdroj: SZPI

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021