Bezpečnost potravin

Zpráva o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léků a jiných látek u živých zvířat a v živočišných produktech za rok 2009

Vydáno: 25. 5. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA publikovaná 24. 5. 2011.

Evropská komise požádala, v souladu s článkem 31 Nařízení EP a Rady č. 178/2002, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o sumarizaci výsledků sledování reziduí u živých zvířat a v živočišných produktech, které proběhlo v členských státech Evropské unie za rok 2009.

Nařízení (EU) č. 37/2010 stanoví maximální limity reziduí veterinárních léčivých přípravků u zvířat chovaných pro potravinové produkty a v živočišných produktech. Směrnice Rady 96/23/ES stanoví opatření k monitorování některých látek a jejich reziduí, a to především veterinárních léčiv u živých zvířat a živočišných produktů. Kromě toho ustanovuje rozhodnutí Komise 97/747/ES rozsah a četnost odběru vzorků u některé živočišných produktů.

Celkově bylo v roce 2009 odebráno a reportováno 764 736 vzorků. Z nich bylo 484 087 reportováno na základě požadavku směrnice 96/23/ES.

Ve srovnání s předcházejícími zprávami se u zprávy za rok 2009 zlepšila struktura a provedená analýza dat, což ale může způsobit určité potíže při porovnávání údajů za rok 2009 s daty v předchozích zprávách. V této zprávě celkové hodnocení zahrnuje všechna zvířata a kategorie produktů a je vypracována pro každou hlavní skupinu látek. V předchozích zprávách se jednalo pouze o hospodářská zvířata.

Podrobnější informace a celou zprávu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/158e.htm

Zdroj: EFSA