Bezpečnost potravin

Zpráva o výsledcích monitoringu výskytu akrylamidu v potravinách v letech 2007 – 2009

Vydáno: 20. 4. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 20. 4. 2011.

Zpráva, která shrnuje údaje za období 2007 – 2009, je třetí ze série zpráv EFSA, které mají napomoci Evropské komisi a členským státům Evropské unie zjistit, zda dobrovolná opatření, která přijal potravinářský průmysl ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách, byla úspěšná či nikoliv. EFSA současně provedl odhad expozice, což umožnilo zjistit, jak změny obsahu akrylamidu v různých typech potravin ovlivnily celkové množství akrylamidu, které lidé přijímají ve stravě.

Z výsledků monitoringu je patrné, že nejvyšší průměrné koncentrace akrylamidu byly ve skupině “náhražky kávy”, která zahrnuje nápoje typu kávy vyrobené z cereálií (např. ječmene nebo čekanky) a v bramborových lupíncích.

Největšími „přispěvateli“ k celkové expozici dospělých akrylamidem jsou smažené brambory (vč. hranolků), pražená káva a měkký chléb. U dětí jsou to smažené brambory, bramborové lupínky, sušenky a měkký chléb.

Vědecký panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (CONTAM EFSA) přijal dne 19. dubna 2005 stanovisko, ve kterém podpořil posouzení rizika z akrylamidu v potravinách provedené Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) v únoru 2005.

Evropská komise tak vydala dne 3. května 2007 členským státům Evropské unie doporučení, aby monitorovaly množství akrylamidu v potravinách. Uvedené doporučení obsahuje podrobné požadavky na odběr vzorků a specifikace výrobků, které bude příslušný členský stát testovat. Členské státy předávaly výsledky měření po dobu tří let (2007 – 2009 – vždy k 1. červnu). Zpráva byla vypracována na základě více než 10 366 hodnot poskytnutých 23 členskými státy EU a Norskem.

Podrobnější informace a vědeckou zprávu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/datex110420.htm

Zdroj: EFSA