Bezpečnost potravin

Zpráva o výsledcích kontrol vánočního prodeje ryb v roce 2016

Vydáno: 18. 1. 2017
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 18. 1. 2017.

Zpráva o výsledcích kontrol vánočního prodeje ryb v roce 2016 provedených Městskou veterinární správou v Praze SVS na území města Prahy

Vánoční prodej ryb na území města Prahy probíhal podle hlášení Městské veterinární správy v Praze SVS od 19. 12. do 24. 12. 2016, a to na 280 hlášených prodejních místech.

Bylo zkontrolováno celkem 56 prodejních míst, což bylo 20% z míst celkově nahlášených. Kontrolní činnost byla prováděna na základě vyhodnocení pochybení prodejců ryb v minulém roce, cenným vodítkem byly rovněž podněty spotřebitelů.

Inspektoři ve 2 případech zaznamenali závady, které budou dále řešeny ve správních řízeních. Jednalo se o pochybení jak v hygieně prodeje, tak v oblasti ochrany zvířat proti týrání. V oblasti týrání zvířat bylo zjištěno nedostatečné okysličení vody. V oblasti hygieny prodeje pak byly zjevné závady v hygieně při zabíjení a kuchání ryb a závady v manipulaci s odpady. 

Ve srovnání s loňským rokem, kdy byly zaznamenány nedostatky   v 8 případech, lze konstatovat vylepšení podmínek vánočního prodeje ryb.

Kontroly byly zaměřeny rovněž na ověření průkaznosti prodeje chráněného zeměpisného označení „Třeboňský kapr“ a chráněného označení původu „Pohořelický kapr“, v této oblasti byla zjištění vyhovující.

Laboratorním vyšetřením byl odebrán vzorek k ověření deklarovaného množství omega-3 mastných kyselin v rybím mase. V současnosti probíhá laboratorní testování.

Zdroj:  SVS