Bezpečnost potravin

Zpráva o výsledcích hygienických kontrol v pražské Zoologické zahradě

Vydáno: 16. 8. 2023
Autor: HSHMP

Zaměstnanci HSHMP zkontrolovali během letošního června a července 17 provozoven stravovacích služeb (restaurace, kavárny, stánky s občerstvením), nabízejících v Zoologické zahradě široký sortiment teplých, studených a sladkých pokrmů a nápojů, ledových tříští a zmrzlin.

Kontroly byly zaměřeny na kontrolu plnění povinností provozovatelů zařízení stravovacích služeb, zejména na dodržování správné výrobní a hygienické praxe.

Všechny kontrolované provozovny (stánky, kavárny, restaurace) jsou napojeny na přívod pitné vody z vodovodního řadu, všechny byly vybaveny zařízením na ohřev vody pro mytí rukou, tekutým mýdlem a papírovými ručníky.

Kontroly ověřovaly podmínky pro úchovu a výdej potravin a pokrmů – jednak zajištění dostatečného počtu chladících a mrazících zařízení, a zároveň i ohřívacích zařízení (pro výdej teplých pokrmů). Namátkově byly změřeny teploty teplých a studených pokrmů, či jednotlivých surovin. Namátkově byla kontrolována i data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti potravin a pokrmů, a též značení potravin a polotovarů vlastní výroby.

Pozornosti kontrolujících neunikl ani způsob značení alergenů u nabízených pokrmů, provozní hygiena a způsob a zajištění likvidace odpadu v provozovnách i v celé ZOO.

Za zjištěné nedostatky v provozní hygieně a nedodržení teploty u teplých pokrmů byly v šesti provozovnách uděleny sankční postihy v celkové hodnotě 14 000 Kč.

Zdroj: HSHMP