Bezpečnost potravin

Zpráva o sledování výskytu transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) v EU v roce 2018

Vydáno: 4. 12. 2019
Autor: KM EFSA

EFSA představil výsledky monitoringu TSE podle nařízení (ES) 999/2001.

Zpráva představuje výsledky sledování výskytu transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) u hovězího dobytka, ovcí, koz, jelenovitých a dalších druhů a výsledky genotypizace u ovcí, získané v roce 2018 členskými státy EU, Islandem, Severní Makedonií, Norskem a Švýcarskem.

V roce 2018 bylo členskými státy EU otestováno 1 181 934 zvířat (o 10 % více, než v roce 2017) a dalších 20 402 zvířat otestovaly výše uvedené země mimo EU. Ohlášen byl jeden případ BSE ve Velké Británii. Tři netypické případy BSE (2 L-typ/ 1H-typ) ohlásila Francie. V průběhu roku bylo v EU otestováno 325 386 ovcí (o 3,4 % více, než v roce 2017) a 138 128 koz (o 17,8 % více, než v roce 2017). U ovcí bylo zaznamenáno 934 případů scrapie: 821 klasických v 7 zemích EU a 113 atypických ve 14 zemích EU. 29 případů ovčí scrapie bylo ohlášeno Islandem a Norskem. Celkem 523 případů scrapie bylo zaznamenáno u koz: 517 klasických v sedmi členských státech EU a šest atypických ve čtyřech státech EU.

Od 1. 1. 2018 běží vynucený tříletý program sledování výskytu chronického chřadnutí jelenovitých (chronic wasting disease – CWD) v šesti zemích EU (Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Švédsko). V roce 2018 bylo otestováno 5110 jelenovitých zvířat a byl potvrzen první případ CWD v EU, u divokého losa ve Finsku. Dalších šest zemí otestovalo dobrovolně 3075 jelenovitých zvířat, bez pozitivního výsledku. Norsko otestovalo 33 037 jelenovitých zvířat a ohlásilo sedm případů CWD – šest u sobů, jeden u losa. Ve dvou členských státech EU bylo otestováno dalších 105 kusů zvířat jiných druhů, všechny s negativním výsledkem.

Celou zprávu naleznete v platformě Wiley Online.

Zdroj: EFSA