Bezpečnost potravin

Zpráva o reziduích pesticidů v potravinách za 1. čtvrtletí 2003

Vydáno: 7. 9. 2003
Autor:

Britský Výbor pro rezidua pesticidů (PRC) zveřejnil výsledky analýzy pesticidů v různých potravinářských komoditách za první čtvrtletí roku 2003. Vyšší obsah reziduí anorganického bromidu byl zjištěn pouze u jednoho vzorku rýže z USA.

Britský Výbor pro rezidua pesticidů (PRC) zveřejnil výsledky analýzy pesticidů v různých potravinářských komoditách za první čtvrtletí (leden–březen) roku 2003. Ze vzorků odebraných ze sedmi komodit pouze v jednom vzorku rýže z USA byla zjištěna rezidua anorganického bromidu v množství 62 mg/kg převyšujícím maximální povolenou hodnotu 50 mg/kg (MRL). V malém množství, zdaleka nedosahujícím povolenou hodnotu, byla ve vzorcích sladkých brambor detektována rezidua fungicidu dichloranu. Ve vzorcích organických potravin, dětské ovocné výživy, mléka, garnátů a ryb nebyla zjištěna žádná rezidua pesticidů. Více informací na adrese
http://www.foodsafetytoday.com