Bezpečnost potravin

Zpráva o návrhu zaměřeném na kumulativní riziko látek v potravinách

Vydáno: 5. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Externí konzultanti úřadu EFSA navrhli projekt na shromáždění údajů a návrh opatření především ohledně látek (především pesticidů) působících kumulativně, ale rozdílným mechanismem.

Podle zprávy externích konzultantů úřadu EFSA z 31. ledna 2012 se doporučuje, aby bylo věnováno úsilí stanovení kumulativního rizika (cumulative risk assessment = CRA), různých kombinací látek, tzv. „koktailový efekt“. Za tím účelem je nezbytné vyvinout metody pro stanovení účinků směsí působících podobným mechanismem, a také pro kombinace látek působících rozdílně. Je třeba se pokusit se o jednotný postup pro získání údajů pro regulační opatření.
Prvním cílem projektu je shromáždit poznatky o účincích kombinací látek v potravinách na základě „nepodobných“ mechanismů a druhým cílem je navrhnout opatření proti riziku  společného působení látek.
EU Food Law, 2012, č. 519, s., 10-11