Bezpečnost potravin

Zpráva o mykotoxinech v dětské výživě v Británii

Vydáno: 3. 12. 2004
Autor:

FSA zveřejnil výsledky šetření obsahu mykotoxinů – aflatoxinů, ochratoxinu A a patulinu, v kojenecké a dětské výživě, prováděného v období od listopadu 2003 do dubna 2004.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) zveřejnil výsledky šetření obsahu mykotoxinů – aflatoxinů, ochratoxinu A a patulinu, v kojenecké a dětské výživě. Výzkum byl prováděn o období od listopadu 2003 do dubna 2004 a zahrnoval 199 druhů potravin včetně snídaňových cereálií, sucharů, dětské rýže, dezertů, cereálních tyčinek a biskvitů. Aflatoxiny a ochratoxin A byly určovány ve 169 vzorcích,  dalších 14 bylo testováno rovněž na patulin, šestnáct výrobků, včetně jablečných nápojů a pyré bylo testováno pouze na patulin. V devadesáti procentech produktů nebyly mykotoxiny detektovány vůbec, v těch vzorcích, kde byly detektovány byly zjištěné hladiny mykotoxinů velmi nízké a v žádném případě nepřesáhly přípustnou hodnotu. Pouze jeden vzorek měl detektovatelnou hladinu alflatoxinu B1, ochratoxin A byl zjištěn v 11 % vzorků a patulin nebyl detektován v žádném z 30 vzorků testovaných speciálně na tento mykotoxin.  Více informací na adrese :  

http://www.foodsafetytoday.com