Bezpečnost potravin

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017

Vydáno: 20. 9. 2018
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti RASFF v ČR za rok 2017.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je účinným nástrojem komunikace o riziku v oblasti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropské unie.  

Z celkového počtu 3 832 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2017 se České republiky týkalo celkem 194 oznámení. Jedná se o oznámení, ve kterých byla Česká republika uvedena jako země původu nebo do ní byl výrobek distribuován, nebo ve kterých byla Česká republika uvedena jako dodavatel. Nejvíce oznámení (82 %) se týkalo potravin, 13 % tvořila oznámení týkající se materiálů přicházejících do styku s potravinami a 5 % oznámení se týkalo krmiv.  

V roce 2017 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, nejčastějším důvodem byla přítomnost patogenních mikroorganismů (zejména rod Salmonella) a přítomnost cizích těles.

Stejný počet nevyhovujících výrobků byl zaznamenán v kategorii ovoce a zelenina, nejčastěji se jednalo o nadlimitní nálezy reziduí pesticidů, mykotoxinů, průmyslových kontaminantů, těžkých kovů a patogenních mikroorganismů.

Třetí nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly materiály a předměty určené pro styk s potravinami, kdy se jednalo zejména o migrace primárních aromatických aminů, formaldehydu a těžkých kovů.  

Celkem bylo v roce 2017 ze vstupního bodu ČR na trh EU odmítnuto 6 nevyhovujících zásilek, jednalo se o sušené ryby, zelený čaj, solená skopová střeva, lísková jádra a sušené fíky. Zeměmi původu byly Čína, Turecko, Nigérie a Ázerbájdžán.