Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti SZV za rok 2019

Vydáno: 10. 6. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, ekologického zemědělství, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.

 

Zdroj: ÚKZÚZ