Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2021

Vydáno: 29. 4. 2022
Autor: SZPI

Výroční zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce publikovala Zprávu o činnosti za rok 2021

Obsah

/ 1 úvod 
/ 2 výsledky činnosti inspekce 
/ 2. 1 Kontrolní činnost 
/ 2. 2 Laboratorní činnost 
/ 2. 3 Certifikační činnost 
/ 2. 4 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) 
/ 2. 5 Systém správní pomoci a spolupráce (AAC) 
/ 2. 6 Informační a komunikační systém 
/ 2. 7 Činnost v oblasti legislativy 
/ 2. 8 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR 
/ 2. 9 Systém managementu jakosti 
/ 3 mezinárodní vztahy 
/ 3. 1 Mezinárodní spolupráce 
/ 3. 2 Mezinárodní projekty 
/ 4 vztahy s veřejností 
/ 4. 1 Komunikace s médii 
/ 4. 2 Komunikace s veřejností 
/ 5 oblast lidských zdrojů /
/ 5. 1 Interní komunikace 
/ 5. 2 Vzdělávání zaměstnanců 
/ 6 správa nemovitého majetku 
/ 7 zpráva o hospodaření 
/ 8 závěr 
/ 9 zkratky a vysvětlivky 

 

Příloha

 

Zdroj: SZPI