Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2012

Vydáno: 20. 9. 2013
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, vydalo „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v České republice za rok 2012“.

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2012

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.

Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, vydává „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v České republice za rok 2012“. Spolupráce členů sítě v České republice za rok 2012 je hodnocena jako účinná, systém jako funkční a efektivní. Činnost je zabezpečována moderním technickým vybavením jednotlivých členů. Existence pracovní skupiny pro RASFF v ČR, která se schází od roku 2002, se také ukazuje jako účinná. Jednání této skupiny se účastní kontaktní osoby členů sítě s cílem průběžného hodnocení funkčnosti systému, vzájemné informovanosti, školení osob v používání technických prostředků a návrhů na zdokonalení systému.

Informace o oznámeních bylo možné v týdenních přehledech zjišťovat na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Příloha:
Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2012 (pdf, 2,2 MB)