Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2019 do kategorie

Hlášení v systému RASFF > Zdroje ICBP - Archiv> Hlášení v systému RASFF> Zdroje ICBP - Archiv
Aktuality > Aktuality

Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2019

Vydáno: 3.9.2020
Tisk článku
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal výroční zprávu RASFF.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.   

Z celkového počtu 3 996 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2019 se České republiky týkalo celkem 276 oznámení. Počet oznámení v kategoriích Varování, Informace, Odmítnutí na hranicích a Novinka byl v České republice v poměru 125 : 142 : 9 : 0. Nejvíce oznámení (91 %) se týkalo potravin, 5 % oznámení se týkalo krmiv a 4 % tvořila oznámení týkající se materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami (FCM). 

Z celkového počtu 276 oznámení bylo v roce 2019 Českou republikou přijato 162 oznámení (59 %), 110 oznámení bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu (40 %) a 4 oznámení byla odeslána jako výsledek kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí (1 %).  

V roce 2019 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, přičemž se jednalo o výskyt patogenních mikroorganismů, nadlimitní obsahy reziduí veterinárních léčiv, nedostatečné kontroly, přítomnost těžkých kovů, cizích těles a nedostatky ve značení či složení potravin. 

Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly doplňky stravy a nové potraviny. Nejvíce pochybení v této kategorii tvořila přítomnost nepovolených chemických látek, nepovolených složek a nových potravin. Dále byla zjištěna v této kategorii také přítomnost průmyslových kontaminantů, biokontaminantů, nedeklarovaných alergenů, patogenních mikroorganismů, vysoký obsah některých chemických látek a problémy se značením.  

Třetí nejvyšší počet hlášení se vztahoval k ovoci a zelenině, kdy se jednalo zejména o nadlimitní nálezy mykotoxinů a reziduí pesticidů, dále pak o přítomnost cizích těles a o vysoký obsah přídatných látek či problémy se značením.  

Celkový počet oznámení za rok 2019 je výrazně vyšší ve srovnání s rokem předchozím (navýšení o 85 případů, tedy o 45 %). Tato skutečnost je dána mnohem vyšším počtem oznámení odeslaných jako výsledek kontroly trhu (110 v roce 2019 ve srovnání s 43 v roce 2018).

Informace o oznámeních bylo možné v týdenních přehledech zjišťovat na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.   

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021