Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ za rok 2022

Vydáno: 30. 5. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.

Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje činnosti v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol. V současnosti má dva odbory: Odbor kontroly zemědělských vstupů (OKZV) a Odbor přípravků na ochranu rostlin (OPOR) a čtyři přímo řízená oddělení.

I nadále probíhá na sekci úzká spolupráce mezi jednotlivými odbory a odděleními, ve spolupráci byl rovněž zpracován roční plán kontrolní a analytické činnosti za účelem zajištění koordinace kontrolní činnosti, odběrů a analýz vzorků. I v roce 2022 se zaměstnanci jednotlivých odborů a oddělení podíleli na tvorbě legislativy (národní i evropské), organizovali vzdělávací akce, přednášeli na konferencích, školeních a dalších akcích pro odbornou veřejnost, vykazovali publikační činnost a poskytovali informace podle příslušných právních předpisů.

Tato zpráva uvádí přehled stěžejních činností jednotlivých odborů a oddělení SZV v roce 2022, dále jsou ve zprávě uvedeny počty a výsledky kontrol a odběrů vzorků, stejně jako výsledky ostatních činností sekce.

Zdroj: ÚKZÚZ