Bezpečnost potravin

Zpráva o činnostech SZV za rok 2018

Vydáno: 1. 8. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, ekologického zemědělství, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.

Sekce zemědělských vstupů má od roku 2015 dva odbory: Odbor kontroly zemědělských vstupů (OKZV) a Odbor přípravků na ochranu rostlin (OPOR) a pět přímo řízených oddělení. I nadále probíhá na sekci úzká spolupráce mezi jednotlivými odbory a odděleními, ve spolupráci byl rovněž zpracován roční plán kontrolní a analytické činnosti za účelem zajištění koordinace kontrolní činnosti, odběrů a analýz vzorků. I v roce 2018 se jednotlivé odbory a oddělení podílely na tvorbě legislativy (národní i evropské), organizovaly vzdělávací akce, vykazovaly publikační a osvětovou činnost a poskytovaly informace podle příslušných právních předpisů.

Tato zpráva uvádí přehled stěžejních činností jednotlivých odborů a oddělení SZV v roce 2018, dále jsou ve zprávě uvedeny počty a výsledky inspekčních kontrol a odběrů vzorků.

Zpráva o činnostech SZV za rok 2018  PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

 

Zdroj: ÚKZÚZ