Bezpečnost potravin

Zpráva EFSA o furanu v potravinách

Vydáno: 22. 1. 2005
Autor:

Vědecký výbor pro kontaminanty v potravinovém řetězci při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin zveřejnil zprávu o výskytu furanu v potravinách včetně dětské výživy.

Vědecký výbor pro kontaminanty v potravinovém řetězci při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil zprávu s předběžnými výsledky výskytu furanu v potravinách. Ad hoc pracovní skupina pro shromažďování informací o potenciálně karcinogenních látkách byla ustavena poté, co šetření prováděné v USA Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ukázalo, že furan v nízkých hladinách může obsahovat celá řada potravin, především pak výrobky tepelně opracované. Ve zprávě Pracovní skupiny se uvádí, že furan se nachází v různých potravinách, jako jsou káva, hotové konzervované pokrmy obsahující maso včetně dětské výživy ve skleničkách a v různých druzích zeleniny. Autoři zprávy konstatují, že furan se v těchto produktech nevytváří pouze jediným mechanizmem, ale že pravděpodobně existuje několik způsobů jeho tvorby. V rámci šetření Pracovní skupina analyzovala 273 vzorků dětské výživy a na základě získaných výsledků bylo konstatováno, že děti, které by byly živeny výhradně komerční dětskou výživou ve skleničkách (234 g denně) by denně přijímaly ve stravě furan v množství 0,2-26 µg. Ve zprávě se doporučuje pokračovat ve výzkumu furanu včetně získávání dalších údajů o jeho výskytu v co nejširším sortimentu potravin zahrnujícím i nápoje. Rovněž by se měla posuzovat hladina výskytu furanu v obdobných výrobcích různých obchodních značek a sledovat jeho přítomnost  i pokrmech připravených v domácnostech. Plné znění zprávy je k dispozici na adrese  
 
http://www.foodsafetytoday.com