Bezpečnost potravin

Zpráva EFSA a ECDC o zoonózách za rok 2010

Vydáno: 14. 3. 2012
Autor: berankova1

V EU je stále méně případů nákaz lidí bakterií Salmonella, onemocnění způsobená bakterií Campylobacter přibývají.

EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) a ECDC (Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí) zveřejnily  výroční zprávu o zoonózách a nákazách šířících se z potravin v EU za rok 2010.

Případy nákaz lidí Salmonellou se v roce 2010 snížily o 9 %,  množství těchto nákaz klesá již šestým rokem. Rozšíření Salmonell  u drůbeže v EU také přesvědčivě klesá. Kampylobakterióza  zůstává  nejčastěji uváděnou zoonotickou infekcí  u lidí od roku 2005 a počet onemocnění  se během posledních pěti let stále zvyšoval.

Pravděpodobnými  hlavními důvody snížení případů salmonelózy jsou úspěšné kontrolní programy EU na redukci šíření bakterie v populacích drůbeže, především u nosnic. Nákazy baktérií  Salmonella způsobují obvykle horečky, průjem a křeče v břiše. Podle zprávy bylo v roce 2010 zaznamenáno 99 020 případů nákaz lidí bakterií rodu Salmonella ve srovnání se 108 618 případy v roce 2009. Salmonella byla nejčastěji zjištěna v kuřatech a krůtím mase.

Zvyšující se trend případů  nákaz lidí bakterií Campylobacter v EU zdůrazňuje potřebu další společné organizované snahy. Z toho důvodu EFSA a ECDC budou pokračovat v posilování  spojení se všemi důležitými partnery a v podpoře spolupráce  vedoucí ke snížení  výskytu těchto onemocnění v EU. V roce 2010 byl celkový počet případů onemocnění lidí bakterií Campylobacter 212 064, což je o 7 % více oproti roku 2009. Campylobacter  může vyvolat  u lidí průjem a horečku. Campylobacter byl detekován  především v syrovém drůbežím mase.

Souhrnná zpráva se věnuje i dalším onemocněním šířícím se z potravin. Počet nákaz lidí bakterií Escherichia coli produkující Shiga toxin/verotoxin (STEC/VTEC) se zvýšil od roku 2008 na počet 4 000 hlášených případů v roce 2010. U zvířat a potravin bylo nejvíce nákaz hlášeno u hovězího dobytka a hovězího masa.

Dále zpráva uvádí informace o snížení počtu nákaz lidí bakterií Yersinia enterocolitica (převážně se vyskytující u prasat a ve vepřovém mase).  Také počet hlášených nákaz lidí parazitem Trichinella se významně snížil v roce 2010 (223 případů) oproti roku 2009 (748 případů).

Počet nákaz  lidí bakterií Listeria se mírně snížil na 1 601 potvrzených případů v roce 2010.

Souhrnná zpráva uvádí za rok 2010 celkem 5 262 epidemií šířících se z potravin v EU, což je o něco méně než v roce 2009.  Epidemie z potravin zasáhly přes 43 000 lidí a byly příčinou 25 úmrtí. Nejvíce  hlášených případů byly epidemie způsobené  bakterií  Salmonella (31 % ze všech epidemií), viry jako je norovirus (15 %) a bakterií Campylobacter (9 %). Nejvýznamnějšími zdroji epidemií  z potravin jsou vejce, vaječné produkty, bufetová jídla, zelenina a produkty z ní. V předchozích letech vzrostl význam zeleniny  jako možného zdroje epidemií.

Zpráva informuje o 15 zoonózách, včetně Q-horečky, brucelózy, bovinní tuberkulózy, vztekliny a parazitické zoonózy  echinokokózy.

The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010“  

Zdroj:  EFSA    

Heslo “zoonóza” v A–Z slovníku pro spotřebitele