Bezpečnost potravin

Zpráva EFSA a ECDC o antimikrobiální rezistenci zoonotických bakterií

Vydáno: 27. 3. 2012
Autor: berankova1

EFSA a ECDC publikovaly druhou společnou zprávu EU o antimikrobiální rezistenci zoonotických bakterií zasahujících lidi, zvířata a potraviny.

Zpráva EFSA a ECDC o antimikrobiální rezistenci zoonotických bakterií zasahujících lidi, zvířata a potraviny.

Zpráva předkládá data sebraná z členských států  EU za rok 2010 a informuje o tom, že antimikrobiální rezistence byla běžně detekovaná  u zoonotických baktérií jako je Salmonella a Campylobacter, které jsou hlavními příčinami zaznamenaných infekcí šířících se z potravin v EU. Úroveň  rezistence  bakterií u zvířat a potravin zůstává podobná jako v předchozích letech.

Zoonotická onemocnění jsou významnými zdravotními hrozbami v EU a obavy z rezistence zoonotických bakterií k antimikrobiálním přípravkům neustále rostou na úrovni EU i celého světa. 

Kampylobakterióza je nejčastěji zaznamenaná zoonotická infekce u lidí. Vysoká rezistence baktérií Campylobacter k některým antibiotikům, včetně důležitého ciprofloxacinu, stupňuje obavy na úrovni EU.  Rezistence baktérie Campylobacter k jinému důležitému antibiotiku, erytromycinu, byla zaznemenána jako nízká, zatímco rezistence k běžně používaným antibiotikům jako je ampicilin a tetracykliny byla vysoká. U zvířat a v potravinách byla velká část bakterií Campylobacter rezistentní vůči ciprofloxacinu, především  u kuřat, ale také u prasat a hovězího dobytka.

Bakterie Salmonella je rezistentní vůči běžným antibiotikům, ale rezistence ke kriticky důležitým antibiotikům pro léčbu lidí je relativně nízká. U zvířat a v potravinách byla zaznamenána vysoká úroveň rezistence k běžně používaným antibiotikům, jako i k ciprofloxacinu u drůbeže.

Rezistence E. coli u drůbeže byly vysoká ke kriticky významnému antibiotiku ciprofloxacin, zatímco rezistence bakterie Enterococcus u zvířat byla vysoká k jinému důležitému antibiotiku, erytromycinu.

The European Union Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2010

Více informací o antimikrobiální rezistenci:

•    EFSA’s work on antimicrobial resistance
•    ECDC’s work on antimicrobial resistance

Zdroj:    EFSA

Heslo “zoonóza” a “antimikrobiální prostředky”  v A–Z  slovníku pro spotřebitele