Bezpečnost potravin

Zpracovatelé a obchodníci nabídnou spotřebitelům kvalitní české maso dodávané podle Českých cechovních norem

Vydáno: 7. 3. 2019
Autor: PK ČR

Tisková zpráva PK ČR

Dne 5. 3. 2019 se konala společná tisková konference Potravinářské komory ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR za účasti zástupců obchodníků a jejich dodavatelů, kdy byly představeny novinky z oblasti nabídky kvalitního vepřového a hovězího masa v obchodní síti.  

Představitelé Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu i Miroslav Koberna, ředitel Potravinářské komory se shodli, že v reakci na současné problémy v oblasti bezpečnosti a kvality masa původem z Polska a nutnosti posílení důvěry spotřebitele v bezpečnost a kvalitu české produkce budou společně podporovat zvýšení podílu masa tuzemského původu v obchodní síti. Jednou z cest je i současné zavádění systému Českých cechovních norem na hovězí a vepřové výsekové maso, které obchodníci podporují a budou takto značené maso přednostně nabízet.

Promítnutí těchto společných zájmů do reálné obchodní praxe pak demonstrovali zástupci obchodního řetězce Penny Market a jeho dodavatelů Maso Uzeniny Polička a.s. a ZEMAN maso – uzeniny a.s. na konkrétních příkladech baleného výsekového masa a výrobků, které již obchodní řetězec nabízí, nebo nabídne v nejbližší době svým zákazníkům.

Zástupci obchodu a výroby vyjádřili potěšení nad vývojem současných vztahů, které se posouvají od sporů ke spolupráci a to ve prospěch českého maloobchodu, českých zpracovatelů a prvovýrobců a především ve prospěch českého spotřebitele.  

Na závěr pozval ředitel Koberna přítomné novináře na další setkání, které se uskuteční 12. března opět v Galerii Černá Labuť a kde budou diskutovat ředitelé dozorových orgánů o jejich možnostech při kontrole výrobků nesoucích značky kvality s důrazem na ČCN. Dále budou představeny další výrobky nabízené v tomto systému a výsledky testů drštkových polévek CZTest. 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., 
Tel.: +420 296 411 192,  e-mail: gabrovska@foodnet.cz

 

Tisková zpráva PK ČR_SOCR_5_3_19.pdf [343.23 KB]

 

Zdroj: PK ČR