Bezpečnost potravin

Zoonotických onemocnění a epidemií přenášených potravinami v EU přibývá, počty ale stále nedosahují úrovně před pandemií

Vydáno: 29. 12. 2022
Autor: KM EFSA

Výroční zpráva EFSA a ECDC o zoonózách v EU za rok 2021

V roce 2021 došlo v porovnání s předchozím rokem k celkovému nárůstu hlášených případů zoonóz a ohnisek nákaz z potravin, ale jejich úroveň je stále výrazně nižší než v předpandemických letech, vyplývá z nejnovější výroční zprávy EU One Health o zoonózách, kterou vydaly EFSA a ECDC.

Celkový pokles hlášených případů a ohnisek ve srovnání s předpandemickými roky pravděpodobně souvisí s opatřeními proti COVID-19, která byla v roce 2021 stále v platnosti. Mezi několik málo výjimek patří počet případů yersiniózy a počet ohnisek listeriózy z potravin, které překročily předpandemické úrovně.

Nejčastějším původcem ohniska nákazy z potravin byly bakterie rodu Salmonella, které se na celkovém počtu podílely z 19,3 % (773). Ohniska nákazy z potravin se od celkově hlášených případů onemocnění liší tím, že se jedná o události, při nichž se nejméně dvě osoby nakazí stejným onemocněním ze stejné kontaminované potraviny. Nejčastějším zdrojem ohnisek salmonelózy byla vejce, vaječné výrobky a „smíšené potraviny“, což jsou jídla složená z různých složek.

Počet ohnisek způsobených bakterií Listeria monocytogenes (23) byl nejvyšší v historii. To může souviset s častějším používáním technik sekvenování celého genomu, které vědcům umožňují lépe odhalit a definovat ohniska nákazy.

Zpráva zahrnuje také celkově hlášené případy zoonotických onemocnění, které nemusí nutně souviset s ohnisky nákazy. Nejčastěji hlášenou zoonózou zůstává kampylobakterióza, počet hlášených případů se zvýšil na 127 840 oproti 120 946 v roce 2020. Nejčastějším zdrojem bylo maso z kuřat a krůt. Druhou nejčastěji hlášenou zoonózou byla salmonelóza, která postihla 60 050 osob oproti 52 702 v roce 2020. Dalšími nejčastěji hlášenými onemocněními byly yersinióza (6 789 případů), infekce způsobené shigatoxin produkujícími E. coli (6 084 případů) a listerióza (2 183 případů).

Zpráva obsahuje také údaje o dalších původcích a onemocněních: Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, vzteklině, horečce Q, infekcích vyvolaných virem západonilské horečky a tularémii.

Výsledky EFSA publikuje také formou interaktivních komunikačních nástrojů.

Poslechnout si také můžete nejnovější díl podcastu EFSA „Nevítané dárky: otravy z potravin bez obalu“ o nemocech z potravin a správných postupech, které je třeba dodržovat v domácnosti.

Zdroj: EFSA