Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Znepokojivý obsah antimonu v PET lahvích do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Znepokojivý obsah antimonu v PET lahvích

Vydáno: 21.6.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Iva Hvízdalová
Podceňování nebezpečí skladování limonád v zaparkovaných automobilech v horkém letním počasí.
Výzkum, který provedla japonská společnost Shimadzu, objasnil až doposud málo vnímané riziko použití potravinářských obalů vyrobených z polyethylentereftalátu (PET). Přítomnost antimonu v obalovém materiálu v kombinaci s baleným zdravotně nezávadným nápojem se stává potenciálním nebezpečím. Při výrobě PET obalů se totiž jako katalyzátor používá oxid antimonitý (Sb2O3). Z tohoto důvodu je v každém kilogramu této umělé hmoty obsaženo více než sto miligramů antimonu.
Časopis News, který vydává Shimadzu Europa, zveřejnil výsledky vědeckých pokusů, během nichž se provádělo systematické proplachování PET obalu. Ze získaných údajů vyplývá, že nesmí být přehlížena možnost kontaminace baleného nápoje a její následky.
V rámci studie byly zkoumány minerální vody a nealkoholické nápoje stáčené do různých druhů lahví vyrobených z polyethylentereftalátu. Množství antimonu vylouženého do nápojů bylo zjišťováno pomocí atomové absorpční spektrofotometrie.
V průběhu pokusů se ukázalo, že kyseliny, které jsou složkou mnoha nápojů, působí tak, že se z lahví uvolňuje antimon ve vyšších koncentracích než je tomu v případě vody, která je z tohoto úhlu pohledu stabilním prostředím. To platí speciálně pro jablečné šťávy (5 g/l), směsi různých organických kyselin (jablečné, vinné a citrónové) a kyseliny fosforečné. Většina kolových nápojů obsahuje kyselinu fosforečnou v koncentracích od 5 do 9 mMol/l. Proto se zde, zejména při vysokých teplotách, mohou vyskytovat relativně vysoké podíly antimonu. Tak byla v jednom případě v zaparkovaném automobilu v létě zjištěna koncentrace antimonu více než 6 µg/l, tudíž byla překročena hodnota 5 µg/l, jež je tolerovatelnou hranicí stanovenou evropskými právními předpisy.
Z farmakologického hlediska je antimon přechodový prvek mezi těžkými kovy a arzenem, vedle něhož stojí v periodické tabulce a s ním společně se vyskytuje i v přírodě. Také sloučeniny antimonu působí obdobně jako sloučeniny arzenu, tedy jako silné dávidlo.
Z pohledu zamezení negativního vlivu na lidské zdraví se v současné době rýsují dvě hlavní možnosti: změna používaného katalyzátoru a změny receptur nápojů.
GETRÄNKE INDUSTRIE, 2011, 65, č. 5, s. 21
Bedenkliche Antimongehalte in PET-Flaschen
Objednávka kopie článku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021