Bezpečnost potravin

Znečištění rezervace Černínovsko u Spolany

Vydáno: 22. 5. 2003
Autor:

Úrovně dioxinů byly překročeny až pětsetkrát. Trestní oznámení. V sedimentu slepého ramene Labe v sousedství Spolany přesáhl obsah dioxinů až pětsetkrát hodnotu považovanou MŽP za normální. ŽP

Organizace Greenpeace, Arnika a Ekologický právní servis (EPS) společně s místními obyvateli podaly dnes trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zamořením Přírodní rezervace Černínovsko toxickými látkami. V sedimentu slepého ramene Labe v sousedství Spolany přesáhl obsah dioxinů až pětsetkrát hodnotu považovanou ministerstvem životního prostředí (MŽP) za normální.

Organizace Greenpeace, Arnika a Ekologický právní servis (EPS) společně s místními obyvateli podaly dnes trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zamořením Přírodní rezervace Černínovsko toxickými látkami. V sedimentu slepého ramene Labe v sousedství Spolany přesáhl obsah dioxinů až pětsetkrát hodnotu považovanou ministerstvem životního prostředí (MŽP) za normální (1).

”Koncentrace dioxinů nalezené v rezervaci mnohonásobně překračují hladiny nalezené v jiných místech Labe nebo i ve významných průmyslových aglomeracích. Tyto látky mohou vážně ohrožit populace živočichů žijících v rezervaci, neboť mohou způsobovat rakovinu, snížení odolnosti vůči nemocem, schopnost rozmnožování a další vážná poškození. Pro destruktivní účinek těchto látek na životní prostředí byla i Českou republikou podepsána globální Stockholmská úmluva, která má zabránit jejich výrobě a uvolňování do životní prostředí,” uvedl MUDr. Miroslav Šuta, toxický expert Greenpeace. (2,3)

”Zamořením přírodní rezervace mohlo dojít ke spáchání trestných činů ohrožení životního prostředí ve smyslu paragrafu 181b nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu paragrafu 181e a obecného ohrožení podle paragrafu 180 trestního zákona. Pachateli hrozí podle zákona trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz činnosti nebo peněžitý trest,” konstatoval Mgr. Vítězslav Dohnal, právní expert v oblasti ochrany životního prostředí.

”V Černínovsku byly zaznamenány desítky druhů dřevin, řada vzácných či ohrožených bylin a bohatá společenství drobných korýšů, roztočů a hmyzu. Vyskytují se zde ohrožené druhy dravců a také početné vodní ptactvo a ptactvo lužního lesa, např. káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný či ledňáček říční. Právě tyto druhy stojí podobně jako člověk na vrcholu potravního řetězce, a jsou proto zamořením dioxiny či polychlorovanými bifenyly nejvíce ohroženy,” prohlásil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu ”Toxické látky a odpady” sdružení Arnika (4).

Ekologické organizace dlouhodobě usilují o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky jedovatých látek a o bezpečné vyčištění kontaminovaných pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 byl areál Spolany zaplaven a podnik přiznal únik tisíců tun chemických látek do Labe. Greenpeace prokázalo v tkáni kachny a slepičím vejci z blízkosti Spolany vysoké koncentrace dioxinů mnohonásobně překračující limity EU (5) a Arnika (6) zase vysoké koncentrace polychlorovaných bifenylů v sedimentech. Česká inspekce životní prostředí udělila Spolaně pokutu ve výši 1 400 000 Kč, ale Spolana se proti rozhodnutí dovolala. Předsedovi představenstva Spolany ing. Pavlu Švarcovi byla udělena cena Ropák roku 2002 za chovaní vážně poškozující životní prostředí.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro oblast toxických látek, mobil: 603 443 140, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent Greenpeace ČR, mobil: 602 775 044, e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu ”Toxické látky a odpady” sdružení Arnika , tel.: 603 582 984. e-mail: jindrich.petrlik@arnika.org

Mgr. Vítězslav Dohnal, expert v oblasti práva životního prostředí, Ekologický právní servisu, tel: 776 834 534, e-mail: tabor@eps.cz

Internet : http://www.greenpeace.cz/agentorange ,
http://spolanabezjedu.arnika.org/spolana ;

Poznámky :
(1) V sedimentu slepého ramene Labe odebraném 24.6.2002 bylo naměřeno 518,6 pg TEQ dioxinů/g. Ve vzorcích z 2.10.2002 bylo naměřeno 30,7 a 35,6 pg TEQ dioxinu/g. Po povodni vzrostl podíl zamoření nejnebezpečnějším 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinem (TeCDD), který se typicky vyskytuje v odpadech skladovaných ve Spolaně. Podle metodického pokynu MŽP ČR je za tzv. pozaďovou koncentraci dioxinů považován 1 pg TEQ/g.
Zdroj: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, podklady pro jednání meziresortní skupiny expertů, TOCOEN Report No. 236, Brno
(2) The Tip of the Iceberg, State of knowledge on persistent organic pollutants in Europe and the Arctic, Greenpeace International, August 1999, http://www.greenpeace.org ;
(3) U. S. Environmetal Protection Agency: Exposure and Health Reassessment of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and related compounds, U.S. EPA, EPA/600/P-00/001 March/May 2000
(4) Okresní úřad Mělník: Oznámení o záměru vyhlásit zvláště chráněné území (ZCHÚ) – přírodní rezervace ”Černínovsko” – rozšíření, 8. srpna 2001
(5) viz TZ Greenpeace z 19. listopad 2002: http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm ;
(6) Labe je znečištěné toxickou látkou PCB – tisková zpráva sdružení Arnika ze 24. 10. 2002 (http://arnika.org/havarie/tz.shtml?x=107275) .

(Greenpeace, Arnika a EPS)

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 20. 5. 2003 (Mik)