Bezpečnost potravin

Znečištění jatečných těl a bezpečnost potravin

Vydáno: 23. 3. 2003
Autor:

Moderní systém ponorného chlazení jatečných těl brojlerů je účinným postupem pro zajištění bezpečných potravin.

Od zavedení HACCP došlo  v podnicích pro výrobu a zpracování drůbeže ke změnám v postupech monitorování a hodnocení výroby a výrobků v zájmu zaručení bezpečnosti potravin. Jedná se např. o nulovou toleranci pro viditelnou kontaminaci jatečných těl výkaly před zchlazením, která je jedním ze standardů pro bezpečnost potravin. Studie provedená na univerzitě v Arkansasu naznačuje, že neexistují vědecké podklady pro užití viditelného znečištění jatečných těl  přijatou potravou jako standardu bezpečnosti potravin.
Sedm velkých společností pro výrobu brojlerů se účastnilo pokusu, v němž hodnotili jatečná těla s a bez viditelného znečištění přijatou potravou před a po zchlazení. Viditelné znečištění  potravou před chlazením a po zchlazení jatečných těl neovlivnilo počet mikroorganismů na jatečném těle. Počet mikroorganizmů byl významně vyšší před než po zchlazení a podle výzkumníků představuje moderní systém ponorného chlazení  účinný postup při výrobě bezpečných potravin.
Poult. Intern., 42, 2003, č. 2, s. 46