Bezpečnost potravin

Značení původu potravin pomůže ekologickým zemědělcům

Vydáno: 20. 12. 2013
Autor: Svaz PRO-BIO

Plánem MZe je, aby velké obchodní řetězce u vstupu do prodejen uváděly podíl českého a zahraničního zboží na jejich pultech.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nerozumí nesouhlasnému stanovisku Svazu obchodu cestovního ruchu (SOCR) s plánem Ministerstva zemědělství ČR, aby velké obchodní řetězce u vstupu do prodejen uváděly podíl českého a zahraničního zboží na jejich pultech. SOCR chystané opatření označil za protiústavní.

„V situaci, kdy všechny zainteresované subjekty včetně SOCR ještě na jednání 8. října u kulatého stolu souhlasily s plánem na zvýšení podílu domácích potravin v obchodech, tuto kritiku nechápu. Je to přece jeden z běžných nástrojů, jak pomoci českému zemědělství a tuzemským farmářům včetně ekologických zemědělců. Čeští zákazníci o domácí produkty stojí a toto je adekvátní cesta, jak je o nabídce na pultech obchodů informovat,“ řekla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Podle návrhu novely zákona o potravinách připravované Ministerstvem zemědělství ČR má mít maloobchodník s potravinami s tržbami přes pět miliard korun povinnost viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny údaje o pěti zemích, které mají nejvyšší podíl na jeho tržbách, a tyto údaje oznámit i ministerstvu zemědělství. Údaj o podílu domácích výrobků v daném obchodním řetězci má zákazníkům pomoci s výběrem místa, kde budou jídlo nakupovat.

SOCR tvrdí, že protiústavnost takového opatření spočívá v odkrytí obchodního tajemství, kam mají spadat i nákupní zdroje. S takovou interpretací ale PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nesouhlasí.

„Jde o informační povinnost uveřejňovat pouze údaje o pěti zemích s největším podílem na tržbách daného obchodu. Žádné další údaje nejsou nijak konkretizovány, takže o narušení obchodního tajemství nemůže být řeč. Pokud se navíc samy obchodní řetězce hlásí k českým potravinám a zaznamenaly zvýšený zájem zákazníků o toto zboží, jde jen o službu zákazníkům navíc, kterou v rámci konkurenční výhody vítají i tyto řetězce,“ dodala Nesrstová.

A dodala, že samy řetězce – na rozdíl od SOCR – s navrhovanou informační povinností skutečně souhlasí. Nedávno se tak vyjádřila například společnost Ahold, která provozuje markety Albert, proti se nepostavilo ani Tesco. „Nechápeme tedy, komu tedy navrhované opatření vlastně vadí,“ podotkla Nesrstová. Na lepší informovanosti českých zákazníků o původu zboží by čeští ekologičtí zemědělci mohli profitovat – značení původu zboží a jimi nabízená kvalita potravin by jim mohla přinést jednoznačně plusové body.

Zveřejňování údajů o zastoupení domácích potravinářských produktů není nic nového. Taková povinnost platí od letošního dubna například na Slovensku.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 615 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.

Zdroj:  www.pro-bio.cz