Bezpečnost potravin

Značení potravinových alergenů: vyjádření EFSA

Vydáno: 9. 4. 2004
Autor:

Podle EFSA existuje dostatek důkazů pro povinné značení alergenních přísad, jejichž výčet je uveden v Příloze IIIa ke směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/89/ES, avšak málo informací pro to, aby se stanovily prahové hodnoty, tj. množství těchto přísad, které ještě nevyvolává alergickou odezvu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko ke značení potravinových alergenů: současné poznatky nedovolují stanovit prahové hodnoty příjmu.

EFSA, Vědecký výbor pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) publikoval dne 25. 3. 2004 stanovisko týkající se vyhodnocování alergenních potravin pro účely značení. Panel došel k závěru, že existují dostatečné důkazy pro zavedení povinného značení následujících alergenních přísad a jejich derivátů na seznamu přísad uváděných na etiketě potravin: cereálie obsahující lepek, ryby, korýši, vejce, podzemnice, sója, mléko a mléčné výrobky včetně laktózy, ořechy, celer, hořčice, sezamové semínko a siřičitany. Jde o nejběžnější potravinové alergeny, které mohou z četných osob vyvolávat alergickou reakci.

Tento seznam se bude průběžně, na základě měnících se dietetických zvyklostí, postupů výroby potravin i nových vědeckých a klinických poznatků, revidovat. Současné vědecké poznatky nejsou postačující pro to, aby se u kterékoliv z těchto přísad stanovila prahová hodnota, která představuje příjem příslušné přísady, který ještě nezpůsobuje alergickou reakci nebo aby se předpověděl vliv výroby potraviny na alergenní potenciál. Pravděpodobnost, že specifické deriváty těchto potravinových alergenů nebudou schopné vyvolat alergickou reakci je zapotřebí dále prověřovat a to případ od případu.

 

Odhaduje se, že se potravinová alergie a intolerance u populace vyskytuje přibližně u 1–3 % dospělých a u 4–6 % dětí. Příznaky alergie mohou být velmi mírné až velmi závažné, které ohrožují život. Pro osoby s alergií je jedinou možností jak alergické reakci nebo intoleranci potraviny předejít, vyloučit příslušné potraviny z jídelníčku. Aby se toto mohlo provést, je zapotřebí informovat spotřebitele prostřednictvím značení alergenů.

Dne 10. listopadu 2003 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES, která novelizuje směrnici 2000/13/ES (o aproximaci legislativy členských států týkající se značení, prezentace a propagace potravin) pokud jde o indikaci přísad přítomných v potravinách (OJ L 308 z 25. 11. 2003). Tato směrnice vstoupí v platnost v členských státech EU od 25. listopadu 2004. Uvedená směrnice ruší pravidlo 25 % pro přísady složené z jednotlivých složek, čímž ukládá zásadu, že všechny přísady by se měly značit bez ohledu na množství obsažené v konečné potravině. Kromě toho některé výjimky týkající se povinného uvádění přísad při značení potravin (např. možnost uvádět určité přísady podle kategorie; nepožadované uvádění zdroje přirozených aromat; nepovinné uvádění přísad pro alkoholické nápoje aj.) se nebude dále aplikovat u většiny běžných potravinových alergenů uvedených v Příloze IIIa směrnice 2003/89/ES. Seznam alergenních potravinářských přísad uvedených v Příloze IIIa se bude systematicky prověřovat a podle potřeb aktualizovat na základě nejnovějších vědeckých poznatků. První revize se uskuteční nejpozději 25. 11. 2005.

Tisková zpráva EFSA