Bezpečnost potravin

Zmrzlina s jodem příspěvkem k řešení jodového deficitu v Rusku

Vydáno: 13. 5. 2005
Autor:

Zmrzlina obohacená jodem je jedním z příspěvků k řešení problému deficitu jodu v Rusku, které je považováno za oblast s mírným deficitem.

Jodový deficit mohou nyní spotřebitelé v Rusku řešit také konzumací zmrzliny obohacené jodem. Tento výrobek ruské mlékárenské skupiny Majsomoltorg JSC je první svého druhu na ruském trhu. Jod je v těle nutný pro tvorbu thyroidních hormonů, které jsou  nezbytné pro zachování normálního metabolismu ve všech buňkách organismu. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své zprávě z prosince 2004 apeluje na posilování programů obohacování soli jodem. Více než 50 zemí světa stále trpí nedostatkem jodu. Deficit jodu u populace je výsledkem nedostatku jodu v půdě, který následně vede ke snížené koncentraci jodu v potravinách. Problém deficitu jodu je největší v Africe, přičemž v Evropě je největší počet oblastí, kde je problém deficitu jodu označován jako mírný. Mezi tyto oblasti patří rovněž Rusko a Ukrajina. Jednou z alternativ řešení tohoto zdravotního problému je dodávání jodu prostřednictvím obohacené zmrzliny. Jod se vyskytuje přirozeně v řadě mléčných výrobků, které jsou tak vhodnými objekty pro jodaci. Společnost Mjasmoltorg JSC vyrobila v roce 2000 2 500 tun zmrzliny, do roku 2004 se výroba zdvojnásobila. Další inovací společnosti, která bude vbrzku uvedena na trh bude jogurto-zmrzlinová směs.
Food Technology, 59, 2005, č. 3, s. 47