Bezpečnost potravin

Změny v pravidlech ekologického zemědělství v souvislosti s Nařízením 2018/848

Vydáno: 1. 9. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Informace o Nařízení EU, které vstupuje v platnost od 1. 1. 2022.


Foto: Shutterstock

Změny v pravidlech EZ v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost dlouho připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které přináší změny týkajících se pravidel ekologické produkce.

Mezi nejvýznamnější změny lze zahrnout například nově vytvořená pravidla pro chov králíků a jelenovitých, zákaz výkrmu dospělého skotu v posledních třech měsících života ve vnitřních prostorách nebo změnu v udělování výjimek v případě přivádění konvenčních kuřic na ekologickou farmu. 

Detailnější přehled změn je uveden v přiložených PDF souborech.

Přílohy

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství