Bezpečnost potravin

Změny související se stárnutím a jejich vliv na nutriční požadavky seniorů

Vydáno: 7. 6. 2017
Autor: Společnost pro výživu

Společnost pro výživu publikovala přehledovou práci zabývající se nutričními požadavky seniorů.

Přehledová práce „Změny související se stárnutím a jejich vliv na nutriční požadavky seniorů“ byla publikována v časopise Výživa a potraviny 3/2017.

Abstrakt
Cílem článku je popsat změny vyskytující se při stárnutí, jejich dopad na nutriční požadavky seniorů a možnosti jejich zmírnění a oddálení. Tyto změny ovlivňují tělesné složení, vstřebávání živin i stravu samotnou. Obvykle vedou i ke snížení energetických požadavků, přičemž požadavky na živiny zůstávají relativně nezměněné, nebo se dokonce zvyšují. Snížení příjmu energie nesmí vést ke snížení příjmu ostatních živin. Zmíněny jsou vybrané živiny, jejichž vstřebávání bývá obzvláště narušeno, či jsou ve stáří zvláště důležité a je třeba dbát na jejich dostatečný přísun: vitaminy B12, D a C, vápník a železo. Řadě změn během stárnutí, zejména tělesného složení, ale následně i mnoha dalším, je možno se bránit aktivním životním stylem, obzvláště pak pohybovou aktivitou.

Autor: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Brno

Zdroj: Společnost pro výživu