Bezpečnost potravin

Změny rostlinolékařských postupů při výrobě a obchodu s osivem polních plodin, sadbou bramboru a sadbou zelenin

Vydáno: 6. 1. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Seminář se koná 9. 1. 2020 v Brně.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá dne 9. ledna 2020 odborný seminář „Změny rostlinolékařských postupů při výrobě a obchodu s osivem polních plodin, sadbou bramboru a sadbou zelenin podle nové legislativy Evropské unie“.  Seminář se koná v Univerzitním kampusu Bohunice.  

P r o g r a m   

10.00     Zahájení semináře
             
Michal Hnízdil, ÚKZÚZ

10.10    Účel a rámcový obsah nové fytosanitární legislativy
             
Michal Hnízdil, ÚKZÚZ

10.30    Povinnosti provozovatelů dle nové fytosanitární legislativy                    
             Táňa Klailová, ÚKZÚZ

11.00    Registrace subjektů a proces oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
            
Monika Rubešová, ÚKZÚZ

11.25    Šetření před vydáváním rostlinolékařských pasů jako součásti uznávacího řízení 
             pro osiva a sadbu bramboru
             Barbora Dobiášová, ÚKZÚZ

12.15    Přestávka s občerstvením

12.45    Šetření před vydáváním rostlinolékařských pasů pro sadbu zelenin
             Kateřina Jégrová, ÚKZÚZ

13.10    Diskuze

13.30    Závěr a ukončení semináře

 

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti na emailovou adresu eventy@ukzuz.cz nejlépe do 7. 1. 2020. Prosíme o uvedení Vašeho jména, názvu podniku a výběr místa.

Akce je bez účastnického poplatku, občerstvení zajištěno. 

 

Zdroj: ÚKZÚZ