Bezpečnost potravin

Změny rezistence bakterie Campylobacter vůči antibiotikům

Vydáno: 4. 10. 2002
Autor:

gastroenteritida, konzumace drůbežího masa, původci - bakterie rodu Campylobacter, změny rezistence vůči antibiotikům, výzkum, V.Británie

Kampylobakterióza je v rozvinutých zemích nejčastější příčinou gastroenteritidy pocházející z potravin a vysoký počet výskytů je spojen s konzumací drůbežího masa. Při silné nebo opakující se infekci je často nezbytná antimikrobiální terapie. Britští výzkumníci hodnotili a porovnávali změny v rezistenci bakterií vůči antibiotikům v Irsku v roce 2000 s výsledky studií uskutečňované v letech 1996 – 1998. Byla měřena citlivost vůči šesti běžně předepisovaným antibiotikům, včetně erytromycinu, tetracyklinu a ciprofloxacinu ze 130 izolátů bakterie Campylobacter jejuni a 15 izolátů Campylobacter coli, kultivovaných ze vzorků od lidí a drůbeže. Úroveň rezistence vůči erytromycinu zůstávala nízká – 2 % u izolátů z lidí a 4,4 % u izolátů z drůbeže. Rezistence vůči tetracyklinu se zvýšila u izolátů z lidí z 13,9 % na 31 % a u izolátů z drůbeže z 18,8 % na 24,4 %. Ale rezistence vůči ciprofloxacinu u bakterií izolovaných během roku 2000 se zvýšila na 30 %, zatímco v letech 1996 – 1998 rezistence vůči tomuto agens u izolátů z lidí neexistovala a rezistence u izolátů z drůbeže byla pouze 3,1 %. Ukázalo se, že molekulární základ této rezistence u bakterie Campylobacter jejuni je výsledkem substituce jediné aminokyseliny (Thr.86-Ile v subjednotce gyrA gyrázy DNA). Podskupina 59 izolátů byla testována molekulárními metodami a všechny z 25 fenotypicky rezistentních izolátů měly tuto substituci.
The Veterinary Record, 151, 2002, č. 11, s. 312, 317     (Vo)