Bezpečnost potravin

Změny nařízení 1333/2008/ES týkajícího se aditiv do potravin

Vydáno: 16. 1. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 1147 až 1149/2012/EU a nařízení 1166/2012/EU doplňují přílohu II nařízení 1333/2008/ES o další schválené aplikace vosků, oxidu siřičitého, výtažků rozmarýnu a dimethyldiuhličitanu.

1) Nařízení 1147/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání včelího vosku (E 901), karnaubského vosku (E 903), šelaku (E 904) a mikrokrystalického vosku (E 905) u některých druhů ovoce

Komise obdržela několik žádostí o povolení používání včelího vosku (E 901) na paprikách, rajčatech, okurkách, banánech, mangách a avokádech, na granátových jablkách a na veškerém ovoci, používání karnaubského vosku (E 903) a šelaku (E 904) na granátových jablkách a na mangách, avokádech a papájích a používání mikrokrystalického vosku (E 905) na ananasech. Účelem má být ošetření povrchu těchto druhů ovoce či zeleniny podobné ovoci v zájmu lepší konzervace, zvláště během dlouhé přepravy ze zemí s tropickým podnebím. Ošetření chrání ovoce proti ztrátě vody a oxidaci a působí jako inhibitor proti množení plísní a některých mikroorganismů.
Novým nařízením bylo vyhověno žádostem, pokud jde o ovoce, u kterého se nekonzumuje kůra a nepředpokládá se průnik do vnitřní jedlé části ovoce, takže pravděpodobně není ovlivněno lidské zdraví a není proto nutné žádat o stanovisko EFSA.
Možnost ošetření druhů ovoce, u kterého se nekonzumuje kůra, byla schválena a doplněna do přílohy II nařízení 1333/2008/ES, a to s účinností od 25. 12. 2012.

Komise dále zváží žádosti o používání vosků (E 901) na všech druzích ovoce a na paprikách, rajčatech a okurkách, u nichž se předpokládá konzumace vnějších částí, a to s ohledem na bezpečnost spotřebitele, na technologické opodstatnění a možné klamání spotřebitele, včetně požadavků na označování.

2) Nařízení 1148/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) a propan-1,2-diol-alginátu (E 405) ve fermentovaných nápojích z hroznového moštu

Z technologického hlediska existuje potřeba používat oxid siřičitý – siřičitany (E 220–228) a propan-1,2-diol-alginát (E 405) ve fermentovaných nápojích z hroznového moštu, a sice s cílem zastavit oxidaci a potlačit růst mikroorganismů a množení nežádoucích kvasinek během druhotného kvašení v lahvích. Propan-1,2-diol-alginát (E 405) se přidává kvůli stabilizaci pěny, aby nevyprchávaly bublinky oxidu uhličitého, a vznikla tak krémovější a déletrvající pěna.
Pro tyto látky jsou Vědeckým výborem pro potraviny stanoveny hodnoty přijatelného denního přívodu. Vzhledem k tomu, že fermentované nápoje z hroznového moštu jsou alternativou k jiným alkoholickým nápojům (např. pivo a sladové nápoje), nedojde použitím E 220–228 a E 405 ke zvýšení jejich celkového přívodu. Žádost o schválení těchto aditiv do fermentovaných nápojů z hroznového moštu byla proto schválena s účinností od 25. 12. 2012.

3) Nařízení 1149/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v náplních pro plněné sušené těstoviny

Byla podána žádost o povolení používání výtažků z rozmarýnu (E 392) jako antioxidantu do náplní pro plněné sušené těstoviny, v nichž působí na zlepšení stability tuků a olejů po celou dobu trvanlivosti výrobku. Chuť plněných sušených těstovin je s přídavkem E 392 stabilnější bez pachuti způsobené oxidací tuku.
Úřad EFSA již před vytvořením Seznamu schválených aditiv posoudil hodnoty NOAEL vyplývající z různých studií (většinou se jednalo o nejvyšší zkoušené dávky). Navíc podle konzervativních odhadů dietární expozice by používání výtažků z rozmarýnu do těstovin nemělo významně přispívat k celkovému přívodu E 392 stravou.
Bylo proto schváleno použití extraktů rozmarýnu do plněných těstovin v množství 250 mg/ kg ( vyjádřeno jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny, ve vztahu k tuku), s účinností od 25. 12. 2012.

4) Nařízení 1166/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání dimethyldiuhličitanu (E 242) v některých alkoholických výrobcích.

Byla podána žádost o povolení používání dimethyldiuhličitanu (E 242) ke konzervaci všech nápojů náležejících do kategorie 14.2.8 „Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu do 15 %“.
E 242 byl naposledy hodnocen Vědeckým výborem pro potraviny v roce 2001 a byl uznán z toxikologického hlediska za nezávadný, neboť je při použití v koncentraci 250 mg/l nestabilní a rozkládá se na látky, jejichž rezidua jsou považována za neškodná.
E 242 proto byl schválen, a sice v množství 250 mg/l s účinností od 28. prosince 2012.

Úřední věstník EU, L 333, 05.12.2012, s.34–40
Úřední věstník EU, L 336, 08.12.2012, s.75