Bezpečnost potravin

Změny evropské legislativy hnojivých výrobků

Vydáno: 13. 7. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje výrobce a obchodníky na blížící se změny v celoevropských pravidlech týkající se hnojivých výrobků. Ty vstoupí v platnost 16. července 2022. Cílem změn je usnadnění uvádění těchto výrobků na evropský trh.

Na základě platnosti nového Nařízení EU o hnojivých výrobcích č. 2019/1009, které také ruší platnost Nařízení č. 2003/2003, nebude od 16. července 2022 možné uvádět do oběhu nově vyrobená hnojiva s označením ES. Bude však možný doprodej výrobků v tomto režimu – v případech, kdy tato hnojiva byla vyrobena, respektive uvedena do oběhu před 16. červencem 2022.  
 
Nařízení č. 2019/1009 nově pokrývá široké spektrum hnojivých výrobků – hnojiva, materiály k vápnění půd, pomocné půdní látky, pěstební média, inhibitory, rostlinné biostimulanty a směsi hnojivých výrobků. Uvádí také seznam materiálů, které je možné použít jako složky pro výrobu hnojivých výrobků, včetně limitů kontaminujících látek.

Po splnění požadavků nového Nařízení bude možné opatřit výrobek označením „CE“. Uvádění CE hnojiv do oběhu bude i nadále zdarma a nebude podléhat ani žádné oznamovací povinnosti vůči ÚKZÚZ. Stejně jako tomu bylo u hnojiv ES, bude možné dobrovolně žádat ÚKZÚZ o zařazení výrobků do registru hnojiv.  
 
Zdůrazňujeme, že harmonizace podle nového nařízení není povinná a další možností pro legální uvedení hnojivého výrobku na trh je i nadále využití stávajících nástrojů dle zákona o hnojivech, tj. registrace a ohlášení nebo možnost vzájemného uznávání neharmonizovaných produktů dle evropské legislativy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515). 

Obchodní společnost se tedy vždy sama rozhodne jaký způsob zvolí pro uvedení hnojivého výrobku na trh.

Upozorňujeme též, že v případě záchytu nelegálního hnojiva hrozí i nadále sankce.  

Podrobnější informace k novému nařízení (včetně příkladů tvorby etiket) lze nalézt na internetových stránkách ÚKZÚZ, v sekci „Hnojiva.“

Příloha:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Zdroj: ÚKZÚZ