Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky pro sladidla, cukrovinky, kakao a čokoládu

Vydáno: 9. 2. 2005
Autor:

Vyhláška 43/2005 Sb. upravuje s účinností od 1. 2. 2005 vyhlášku 76/2003 Sb. Změny znamenají zlepšení souladu s předpisy ES.

Doplňuje se § 6a o velkoobjemové přepravě surového cukru po moři v souladu se směrnicí ES č. 98/28. V souladu s předpisy ES a s českou vyhláškou 304/2004 Sb. o přídatných látkách se termín „náhradní sladidla“ nahrazuje termínem „sladidla“.
Vyhlášku 76/2003 v aktuálním znění zahrnujícím změny z vyhlášky 43/2005 najdete na stránkách „Bezpečnost potravin“.

Sbírka zákonů, 24. 1. 2005, částka 10