Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Vydáno: 12. 7. 2012
Autor: MZe

Zpráva MZe ze dne 11. 7. 2012.

V neděli 1. července nabývá účinnosti vyhláška, která vyšla v květnu ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2012 Sb. Tento předpis mění vyhlášku č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

Do našeho právního řádu je tak vložena nedávná úprava jedné ze směrnic Evropského parlamentu a Rady týkající se očkování proti katarální horečce ovcí. Vyhláška v souladu s touto směrnicí aktualizuje nynější pravidla očkování tak, aby odpovídala nejnovějšímu technologickému vývoji v oblasti výroby očkovacích látek.

Katarální horečka ovcí je nákaza, která postihuje přežvýkavce (např. skot, ovce a kozy). Je přenášena hmyzem, který virus předává z jednoho zvířete na druhé. Její výskyt a šíření jsou tak do velké míry ovlivněny přírodními podmínkami prostředí. Ačkoli až do konce 90. let 20. století byla nákaza na území EU považována za exotickou, počátkem tohoto století bylo zaznamenáno několik vln epidemie nákazy, které vedly k významným ztrátám z hlediska nemocnosti, úmrtnosti a narušení obchodu s živými zvířaty.

Cílem vyhlášky je efektivně tlumit a minimalizovat šíření viru katarální horečky ovcí a snížit náklady, které pro zemědělský sektor tato nákaza představuje.

Předpis v souladu s příslušnou směrnicí zavádí pružnější pravidla očkování tím, že umožňuje Státní veterinární správě v případě potřeby povolit očkování proti katarální horečce ovcí i mimo uzavřené ochranné pásmo, a to z preventivních důvodů. Uvedené opatření umožní omezit riziko toho, aby se území ocitlo v uzavřeném pásmu, ve kterém platí přísnější pravidla, zejména je omezen obchod se zvířaty.

Předpis se v zásadě týká chovatelů, veterinárních lékařů a výrobců očkovacích látek, nepřináší jim však žádné nové povinnosti.

Zdroj:  eAGRI

Agronavigator.cz: „Změna vyhlášky o předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat