Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o zákazu podávání některých látek zvířatům

Vydáno: 29. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Vyhláška 51/2012 Sb. mění vyhlášku 291/2003 Sb. s účinností od 1. března 2012.

Vyhláška 51/2012 Sb. mění vyhlášku 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpis.
Zásadně se odkazuje na zákon 378/2007 Sb., o léčivech.
Určité veterinární léčivé přípravky určené lékařem může podle pokynů veterinárního lékaře podávat také chovatel nebo jiná osoba na základě pověření veterinárního lékaře.