Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích

Vydáno: 12. 7. 2013
Autor: sukova1

Vyhláška 191/2013 Sb. mění vyhlášku 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, pokud jde o dodávky masa volně žijící zvěře.

Vyhláška 191/2013 Sb.mění vyhlášku 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází s živočišnými produkty.

Doplňují se §§ 14a a 14b týkající se podmínek, za kterých potravinářské podniky mohou v rámci své maloobchodní činnosti dodávat maso volně žijící zvěře a výrobky z něj jinému maloobchodnímu zařízení, jakožto okrajovou a omezenou činnost.

(Odkazuje se na požadavky nařízení 852/2004/ES a na veterinární a hygienické požadavky obsažené v nařízení 853/2004/ES.)

Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2013.

Sbírka zákonů, 10. července 2013, č. 79, s. 1829-1830