Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o přídatných látkách a extrakčních rozpouštědlech

Vydáno: 18. 5. 2010
Autor:

Vyhláškou 130/2010 se mění vyhláška 4/2008 o podmínkách použití aditiv ve výrobě potravin.

Změnami se vyhláška uvádí do souladu s nejnovějšími předpisy ES. Související předpisy ES jsou uvedeny v poznámkách pod čarou 1) a 2). Největší podíl změn spočívá v odstranění legislativních duplicit, tzn. ustanovení, která jsou obsažena i v nařízení 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách (OJ L 354, 31.12.2008, s.16), které postupně nabývá účinnosti.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.


Sbírka zákonů, 6. května 2010, č. 46


Aktuální znění vyhlášky 4/2008 najdete zde.