Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat

Vydáno: 19. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Vyhláška 161/2012 Sb. mění vyhlášku 299/2003 Sb. s účinností od 1. 7. 2012. Změny se týkají především očkování proti katarální horečce ovcí a použití živé oslabené očkovací látky.

Vyhláška 161/2012 Sb. ze dne 18. května 2012, mění vyhlášku 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášek 356/2004 Sb., vyhlášky 389/2004 Sb., vyhlášky 214/2005 Sb., vyhlášky 36/2007 Sb., 316/2007 Sb.,  288/2008 Sb. a 12/2010 Sb.

Aktualizují se odkazy na předpisy EU (poznámka pod čarou č. 1).

Doplňuje se definice živá oslabená očkovací látka (§ 31).

Doplňuje se § 33a ohledně použití očkovacích látek proti katarální horečce ovcí a použití živé oslabené očkovací látky (+ změny v § 33, 34, 37).

Upřesňuje se, že mezi nákazy, proti nimž nelze preventivně očkovat patří Aujeszkyho choroba, pokud jde o prasata domácí (příloha 6, bod 17).

Novela nabývá účinnosti 1. července 2012.


Sbírka zákonů, 2012, č. 57, z 25. května 2012