Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o čistotě přídatných látek

Vydáno: 30. 11. 2010
Autor:

Vyhláškou 319/2010 Sb. se mění vyhláška 235/2010 s požadavky na čistotu a identifikaci aditiv, s platností od 1. 4. 2011. Jsou doplněny požadavky na sladidlo E 961 – neotam.

Doplňuje se odkaz na směrnici 2010/37/ES ze dne 17. června 2010, kterou se mění směrnice 2008/60/ES se specifickými kritérii pro čistotu náhradních sladidel (neotam).

V příloze 2 se doplňují požadavky na sladidlo E 961 – neotam, jehož použití do potravin bylo nově schváleno.


Aktualizované znění vyhlášky 235/2010 Sb.

 

Sbírka zákonů, 29. 11. 2010, č. 118