Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o čistotě aditiv

Vydáno: 31. 8. 2010
Autor:

Vyhláškou 235/2010 Sb se nahrazuje vyhláška 54/2002 Sb. včetně změnových vyhlášek.

Vzhledem k řadě změn, k nimž postupně došlo v požadavcích na čistotu přídatných látek, je nově vydána vyhláška 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, s rozsáhlou přílohou.

Požadavky na čistotu přídatných látek vycházejí z směrnic EU:
– 2008/60/ES, kterou se stanoví kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách.
– 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla.
– 2008/128/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách.
– 2009/10/ES, kterou se mění směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla.

Zrušují se dosavadní vyhlášky:
–  54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek.
–  318/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb.
–  270/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb.
–  514/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb.
–  319/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2010.


Sbírka zákonů, 2010, č. 81 (30. 7. 2010)