Bezpečnost potravin

Změna v dovozních požadavcích při dovozu rostlin a rostlinných produktů

Vydáno: 24. 10. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 22. 10. 2014.

Od 1. října 2014 byl změněn výčet komodit, které podléhají povinné dovozní rostlinolékařské kontrole a při dovozu na území EU musí být taková zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate). V případě absence tohoto dokladu nebude taková zásilka propuštěna na území EU a bude podrobena některému z opatření, které zahrnují vrácení nebo zničení zásilky.

Dne 1. října 2014 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti za­vlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, která byla uveřejněna pod č. 207/2014 Sb. Změna je uskutečněna na základě Směrnice Komise 2014/78/EU a 2014/83/EU. Tato vyhláška mění i přílohu č. 9, část B, která uvádí seznam rostlin, rostlinných pro­duktů a jiných předmětů, které podléhají povinné dovozní rostlinolékařské kontrole a musí být při do­vozu ze třetích zemí opatřeny rostlinolékařským osvědčením.

Nově musí být rostlinolékařským osvědčením opatřeny následující komodity:

–          osivo rostlin rodu citrus (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a citronečníku (Poncirus Raf.) a osivo rodů Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle., Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf., Burkillanthus Swingle., Calodendrum Thumb., Choisya Kunth., Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm.,

–          listová zelenina bahnatky (Limnophila L.) a máčky (Eryngium L.),

–          listy manioku jedlého (Manihot esculenta Crantz.),

–          řezané větve rodu bříza (Betula L.), s listy i bez listů,

–          řezané větve jasanu (Fraxinus L.), ořešáku Juglans ailantifolia Carr., ořešáku mandžuského (Juglans mandshurica Maxim.), jilmu (Ulmus davidiana Planch.) a lapiny (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.), s listy nebo bez listů. Původem z Číny, Japonska, Kanady, KLDR, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

–          části rostlin rodů Amiris P., Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle., Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa , Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Zanthoxylum L. a dále Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle., Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf., Burkillanthus Swingle., Calodendrum Thumb., Choisya Kunth., Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm.,

–          plody papriky (Capsicum L.),

–          samostatná kůra jasanu (Fraxinus L.), ořešáku Juglans ailantifolia Carr., ořešáku mandžuského (Juglans mandshurica Maxim), jilmu Ulmus davidiana Planch. a lapiny Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. Původem z Číny, Japonska, Kanady, KLDR, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

–          samostatná kůra břízy (Betula L.), původem z Kanady a USA,

–          dřevo platanu (Platanus L.), vč. dřeva hraněného, původem ze Švýcarska,

–          dřevo jasanu (Fraxinus L.), ořešáku Juglans ailantifolia Carr., ořešáku mandžuského (Juglans mandshurica Maxim), jilmu Ulmus davidiana Planch. a lapiny Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., včetně dřeva hraněného. Původem z Číny, Japonska, Kanady, KLDR, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

–          dřevo břízy (Betula L.) dovážené pod kódy 4403 99 51 a 4403 99 59 z USA a Kanady,

–          dřevo jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka, dovážené pod kódem 4408 10 (dřevo do tloušťky 6 mm).

Nově jsou rovněž upraveny kódy dřeva s ohledem na platnou verzi kombinované nomenklatury podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 1001/2013. Na samostatně dovážený dřevěný obalový materiál již není pohlíženo jako na položku, která musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením (kód 4415), ale podléhá standardním požadavkům podle Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (ISPM 15).

V případě jakýchkoliv dotazů ke změněným podmínkám dovozu některých komodit se obraťte na ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu, e-mail: odv@ukzuz.cz.

Zdroj:  ÚKZÚZ