Bezpečnost potravin

Změna u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu do RF

Vydáno: 26. 8. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 21. 8. 2014.

V návaznosti na uveřejněnou tiskovou zprávu ze dne 8. 8. 2014, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje, že Ruská federace provedla 20. 8. 2014 změnu u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu

V návaznosti na uveřejněnou tiskovou zprávu ze dne 8. 8. 2014, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje, že Ruská federace provedla 20. 8. 2014 změnu u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu na základě usnesení vlády Ruské federace č. 560 ze dne 6. 8. 2014. Zákaz je uplatňován na zemědělské produkty, suroviny a potraviny původem z EU, USA, Kanady, Austrálie a Norska a bude uplatňován po dobu jednoho roku.

Změna se týká následujících komodit (tučné písmo):

CN kód

Komodita

0701,

0702 00 000,

0703, 0704,

0705, 0706,

0707 00,

0708, 0709,

0710, 0711,

0712, 0713,

0714

mimo

0701 10 000 0

0703 10 110 0

0712 90 110 0

0713 10 100 0

zelenina a jedlé hlízy

mimo sadbu brambor (zákaz od 1.7.2013)

mimo sazečku cibule

mimo osiva kukuřice

mimo osiva hrachu

0801, 0802,

0803, 0804,

0805, 0806,

0807, 0808,

0809, 0810,

0811, 0813

ovoce a ořechy

1901 90 110 0,

1901 90 910 0

položky se nově povolují

2106 90 920 0,

2106 90 980 4,

2106 90 980 5,

2106 90 980 9

položky se nově povolují

 

V případě jakýchkoliv dotazů k zákazu vývozu stanovených komodit do Ruské federace se obraťte na ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu, e-mail: odv@ukzuz.cz.


Zdroj:  ÚKZÚZ