Bezpečnost potravin

Změna směrnice o ovocných šťávách

Vydáno: 4. 5. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Směrnice 2012/12/EU mění s účinností od 28. října 2013 směrnici 2001/112/ES. Nepřipouští se přídavek cukru do šťáv a s tím souvisejí ustanovení o označování.

Novelou 2012/12/EU ze dne 19. dubna 2012, se mění směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě. S účinností od 28. října 2013 (do tohoto termínu musí státy zapracovat novelu do národních předpisů a uvést je v platnost) se zrušuje bod 4 čl. 3, který připouštěl přídavek cukru (a mění se čl. 4), a s tím souvisí změna v označování. Pokud byl cukr do šťávy přidán (v souladu se směrnicí 2001/112/ES), muselo to být na obalu označeno (např. „přislazeno“). Většinou se však šťávy i dosud vyráběly bez přídavku cukru a výrobci na tuto skutečnost poukazovali uváděním tvrzení „bez přídavku cukru“, což bylo v souladu s nařízením 1924/2006/ES.

Jakmile však začne platit tato novela, tzn. přídavek cukru bude nepřípustný u všech ovocných šťáv, nebude možno nadále uvádět tvrzení „bez přídavku cukru“. (Produkty, které budou uvedeny na trh či opatřeny etiketami před 28. říjnem 2013 v souladu se směrnicí 2001/112/ES, budou moci být v prodeji až do 28. dubna 2015.)

Vzhledem k tomu, že by neuvádění tvrzení „bez přídavku cukru“ mohlo mást spotřebitele neznalé legislativy, kteří by se při neuvedení tohoto tvrzení mohli domnívat, že cukry byly přidány, bude na přechodnou dobu (do 28. října 2016) povoleno používat vysvětlující tvrzení: „od 28. října 2015 neobsahují žádné ovocné šťávy přidané cukry“.

Dále se mění čl. 7 týkající se přizpůsobení příloh této směrnice vývoji příslušných mezinárodních norem a zohlednění technického pokroku. Doplňuje se čl. 7a týkající se zmocnění Komise k pozměnění příloh.

Dochází k řadě změn a upřesnění v přílohách I – IV.

Nektary mohou i nadále obsahovat přidaný cukr, med či sladidla. Maximální přídavek cukru již není limitován 20 %.


Konsolidovaná verze směrnice 2001/112/ES