Bezpečnost potravin

Změna používání tvrzení „se sníženým obsahem…“

Vydáno: 2. 11. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Stálý výbor pro potraviny navrhl změnu pravidel pro používání nutričních tvrzení o sníženém obsahu tuku, cukru, soli a energie.

Na jednání Stálého výboru pro potraviny 13. 10. 2011 většina členských států schválila návrh Komise na změnu nařízení 1924/2006/ES, pokud jde o výživová tvrzení. Dosud bylo možno uvádět tvrzení „se sníženým obsahem tuku/cukru/soli“ jen v případě, že výrobek obsahoval aspoň o 30 % méně těchto složek než před změnou receptury.  Nově by mělo být možné uvádět tvrzení „obsahuje o x % méně tuku/cukru/soli“, pokud se bude jednat o snížení aspoň 15 %.  Znamená to úspěch úsilí ze strany průmyslu, podle kterého snížení o 25 až 30 % příliš negativně ovlivňuje senzorickou kvalitu produktů.

I nadále má zůstat možnost uvádět tvrzení „se sníženým obsahem…“, ale stačí, když snížení dosáhne 25 %, čímž se požadavek dostane do souladu s Codex Alimentarius.

Nově bude možno uvádět tvrzení „bez přidané soli“ jen v případě, že je obsah sodíku v potravině nižší než 0,12 g sodíku /100 g.

Ustanovení týkající se tvrzení „bez přidaného cukru“ bude z nařízení vyjmuto, protože to vyvolává nežádoucí diskuse při revizi směrnice o ovocných šťávách.

Také budou přijata pravidla, aby používání nových pravidel o „sníženém obsahu cukru/tuku/nasyceném tuku/soli/energii“ nebylo zavádějící. Nasycené tuky nesmějí být nahrazeny trans-tuky a při sníženém obsahu cukru musí být v přeformulovaném výrobku menší obsah energie nebo nejvýš stejný, aby cukr nebyl nahrazován tukem.

Prosadit návrh nebude jednoduché, i když největší státy jako UK, Francie, Německo a  Polsko byli pro. Návrh musí být schválen Radou a hlavně Parlamentem.


EU Food Law, 2011, č. 506, s. 1, 3